Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zarządzenie nr 18/2022

Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 18/2022
Wójta Gminy Dalików

z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057, poz.z 2021r., poz.1038, poz.1243, poz. 1535) zarządza się co następuje

  • 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 15/2022 Wójta Gminy Dalików z dnia 9 lutego 2022 r. dokonuję rozstrzygnięcia i ogłaszam wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  1. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
  1. a) w Biuletynie Informacji Publicznej w Dalikowie,
  2. b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dalikowie,
  3. c) na stronie internetowej gminy Dalików.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Dalików


Radosław Arkusz

 

Załącznik do zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Dalików
z dnia 17 lutego 2022 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Dalików z dnia 20 stycznia 2022 r. na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanych środków publicznych

1

Gminny Ludowy Klub Sportowy Sarnów/Dalików, Sarnów 1, 99-205 Dalików

Propagowanie wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych aktywności ruchowej dla zachowania sprawności fizycznej oraz popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy poprzez prowadzenie zajęć treningowych w sekcji piłki nożnej oraz udział
w rozgrywkach i turniejach piłkarskich

66.000,00

2

Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” w Dalikowie
ul. Łęczycka 3, 99-205 Dalików

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji karate tradycyjnego oraz organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w powyższej dyscyplinie

4.000,00

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-21 14:53przez:
Opublikowano:2022-02-21 15:00przez:
Zmodyfikowano:2022-02-21 14:48przez:
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dalikowie
Odwiedziny:2204

Rejestr zmian

  • [2022-02-21 14:48:58]Publikacja Zarządzenia nr 18/2022

Banery/Logo