Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Stawka opłaty od osoby zamieszkującej daną nieruchomość od 1 lutego 2021 r. będzie wynosić 22,00 zł miesięcznie. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku zgłosił w złożonej deklaracji posiadanie kompostownika, to przysługuje mu 2,00 zł zniżki od osoby zamieszkującej nieruchomość miesięcznie. Deklarując posiadanie kompostownika właściciel nieruchomości nie może wystawiać bioodpadów w terminach ich odbioru.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wysokość opłaty stanowi dwukrotność tej stawki i wynosi 44,00 zł miesięcznie. 


 

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

 Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Wójt Gminy Dalików zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będzie od dnia 1 lutego 2021 r. na podstawie uchwały nr XXX/173/2020 Rady Gminy Dalików z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 331).

Stawka opłaty od osoby zamieszkującej daną nieruchomość od 1 lutego 2021 r. będzie wynosić 22,00 zł miesięcznie. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku zgłosił w złożonej deklaracji posiadanie kompostownika, to przysługuje mu 2,00 zł zniżki od osoby zamieszkującej nieruchomość miesięcznie. Deklarując posiadanie kompostownika właściciel nieruchomości nie może wystawiać bioodpadów w terminach ich odbioru.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wysokość opłaty stanowi dwukrotność tej stawki i wynosi 44,00 zł miesięcznie.  

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia zmian danych, mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby osób zamieszkujących). W przypadku wystąpienia zmian właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Urzędu Gminy w Dalikowie w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez wezwania, w terminach podanych poniżej na indywidualny rachunek bankowy, przypisany do każdej osoby, która złożyła deklarację w Urzędzie Gminy w Dalikowie. Dotychczasowe konta nie ulegają zmianie.

   Terminy uiszczania opłaty:

- do dnia 15 marca z dołu za styczeń i luty;

- do dnia 15 maja z dołu za marzec i kwiecień;

- do dnia 15 lipca z dołu za maj i czerwiec;

- do dnia 15 września z dołu za lipiec i sierpień;

- do dnia 15 listopada z dołu za wrzesień i październik;

- do dnia 30 grudnia z góry za listopad i grudzień.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-01 13:46przez:
Opublikowano:2021-01-29 13:49przez:
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dalikowie
Odwiedziny:2656

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo